Nie masz czasu na szukanie?

508 913 532 Centrala Obsługi Klienta

biuro@prolearning.pl

Pobierz PDF Pobierz DOC Formularz na szkolenie

3 +
= 10

Polityka Jakości

Sukcesywnie upowszechniamy dobre praktyki dotyczące zapewnienia jakości szkoleń

I. Standardy dotyczące zarządzania jakością usługi szkoleniowej.

1. ProLearning posiada procedury do realizacji usługi szkoleniowej oraz referencje od Klientów poświadczające jakość dostarczonej usługi.
2. ProLearning publikuje informacje o oferowanych usługach szkoleniowych na swojej stronie internetowej prolearning.pl
– Firma określiła kryteria dotyczące rekrutacji i oceny kadry szkoleniowej.
– Firma dokonuje ewaluacji realizowanych szkoleń.
3. ProLearning upowszechnia wiedzę o dobrych praktykach w zapewnianiu jakości szkoleń.
– ProLearning stosuje obowiązujące przepisy prawne.
– ProLearning zna i stosuje zasady prawa autorskiego odnoszące się do usług szkoleniowych.
4. Firma terminowo reguluje swoje zobowiązania finansowe.
– Firma jest przygotowana do reagowania na sytuacje nieprzewidziane i zastrzeżenia Klientów.
– ProLearning posiada procedurę oraz regulamin reklamacji świadczonych usług szkoleniowych.
– Firma posiada procedurę postępowania w wypadku pojawienia się nieprzewidzianych trudności, jak np. nieobecność prowadzącego szkolenie.

II. Standardy dotyczące procesu świadczenia usługi szkoleniowej.

1. Szkolenie zamknięte
– ProLearning przygotowuje program szkolenia w uzgodnieniu z Klientem.
– Firma planuje badania ewaluacyjne.
Przed realizacją szkolenia:
– ProLearning przedstawia Klientom danej usługi informację zawierającą minimum: miejsce, czas, program, harmonogram oraz inne informacje niezbędne uczestnikom szkolenia.
W trakcie realizacji szkolenia:
– Firma podczas rozpoczęcia szkolenia zawiera kontrakt z uczestnikami, przedstawia im ramy organizacyjne i logistyczne oraz prowadzącego/prowadzących zajęcia.
– ProLearning podczas realizacji szkolenia realizuje działania pozwalające na zrealizowanie celów i programu szkolenia, w tym m.in. prowadzenie szkolenia w sposób adekwatny do rodzaju, programu i odbiorcy, z zachowaniem określonej koncepcji uczenia się.

Po zakończeniu realizacji szkolenia:
– Po zakończeniu szkolenia ProLearning przeprowadza badania ewaluacyjne.
– Po przeprowadzeniu szkolenia ProLearning wydaje potwierdzenia o uczestnictwie w szkoleniu w formie uzgodnionej z klientami.
– Po zakończonym szkolenia ProLearning wydaje raport w formie uzgodnionej z Klientem – rozmowy i/lub w formie pisemnej, który zawiera informację o: realizacji programu, osiągniętych celach, rekomendacje dalszych działań zgodnie z zasadą poufności danych dotyczących poszczególnych Uczestników.

III. Standardy dotyczące kompetencji kadry szkoleniowej.

1. ProLearning posiada kadrę merytoryczną.
2. W firmie pracuje osoba, która jest odpowiedzialna za stronę merytoryczną szkoleń i dobór kadry odpowiedniej do zakresu merytorycznego szkolenia.
3. ProLearning w sposób zaplanowany dba o rozwój merytoryczny swojej kadry.

IV. Standardy dotyczące organizacji i logistyki szkoleń.

1. Firma zapewnia uczestnikom profesjonalną obsługę i sprawną organizację szkoleń.
2. ProLearning organizuje szkolenia w warunkach zapewniających efektywność procesu uczenia
i higienę pracy umysłowej i fizycznej.
3. Oferowane przez firmę szkolenia odbywają się w warunkach odpowiednich do celu i form prowadzenia szkoleń.
4. Oferowane przez firmę szkolenia odbywają się przy wykorzystaniu różnorodnych środków i materiałów dydaktycznych.
– Logistyka szkoleń oferowanych w ProLearning jest uzgadniana z Klientami. Uzgodnienia obejmują m.in.: miejsce, datę, cenę wraz z informacją co dokładnie zawiera, warunki przyjęcia zgłoszenia i rezygnacji, podanie kontaktu do osoby odpowiedzialnej za organizację szkolenia.
– Logistyka szkoleń jest zgodna z umową z klientami, umożliwiająca realizację celów szkoleniowych.
– ProLearning zapewnia uczestnikom szkoleń materiały oraz środki dydaktyczne.

Referencje

"Niniejszym potwierdzam, że Centrum Innowacji ProLearning z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wagonowej 2c/2 przeprowadziło w 2016r. w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego Poznań profesjonalne szkolenia z…"

31. Baza Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu

więcej

"Firma Logintrans Sp. z o.o. pragnie podziękować Centrum Innowacji ProLearning za współpracę w zakresie organizacji szkolenia „Arkusz kalkulacyjny Google Docs” oraz wyrazić swoje uznanie dla profesjonalnego przygotowania oraz…"

Logintrans

więcej
więcej referencji

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza w celu zapisu na wybrane egzaminy.

Kod * Nazwa * Data * Godzina Opcja
+

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×