Nie masz czasu na szukanie?

508 913 532 Centrala Obsługi Klienta

biuro@prolearning.pl

Pobierz PDF Pobierz DOC Formularz na szkolenie

6 +
= 10

O nas

Centrum Innowacji ProLearning specjalizuje się w dostarczaniu usług szkoleniowo-doradczych w trzech kluczowych obszarach wzajemnie przenikających się w każdej firmie. Pierwszym obszarem jest wspieranie, doradzanie i usprawnianie firm na poziomie organizacyjnym, przywództwa, zarządzania, sprzedaży, obsługi klienta i samodoskonalenia pracowników. Drugi obszar to zarządzanie projektami w tym metodykami zwinnymi zarówno dla liderów projektów jak i członków zespołów, również pracujących w warunkach rozproszonych (zespoły wirtualne i sieciowe). Trzeci obszar to specjalistyczne szkolenia informatyczne dla osób zajmujących się administracją infrastruktury informatycznej i bazami danych. Od początku istnienia ProLearning współpracuje z czołowymi jednostkami naukowymi w kraju pogłębiając wiedzę naukową i weryfikując ją w badaniach. Przeprowadzanie badań ma na celu praktyczne zastosowanie ich wyników w otoczeniu gospodarczym. Osiągnięcia to prowadzenie projektów rozwojowych na skalę światową z firmami, które standaryzują w Polsce styl zarządzania chcąc przełożyć misję, wizję strategię na działania spójne we wszystkich oddziałach danej firmy.

Celem Centrum Innowacji ProLearning jest rozwój jednostki w ujęciu organizacyjnym i osobistym przy użyciu nowoczesnych technik szkoleniowych oraz informatycznych. Naszym priorytetem jest  pomagać Klientom w osiągnięciu przez nich sukcesów zawodowych oraz osobistych poprzez, wdrażanie najnowocześniejszych rozwiązań.

Centrum Innowacji Prolearning bazuje na autorskiej metodologii pracy: I-TEAM Methodology:

I- Individuality/ indywidualność– dostrzeżenie jednostkowych potrzeb każdego z uczestników oraz pobudzenie do autorefleksji oraz zakotwiczenie gotowości do zmiany.

T E A M– czyli drużyna, zespół, który będzie w stanie działać efektywnie, dzięki wspólnemu treningowi, pozwalającemu na dostrzeżenie indywidualnych potrzeb, oczekiwań firmy oraz wzbudzeniu odpowiedniej motywacji do realizacji celów.

T- Training/ trening– intensywna praca z zespołem, pozwalająca na integrację grupy.

E- Elasticity/ elastyczność– elastyczne podejście do każdego uczestnika, z uwzględnieniem tego, który zakres może on wdrożyć na swoim stanowisku pracy.

A- Adaptation/ adaptacja– dostosowanie metody i formy szkolenia do potrzeb firmy.

M- Motivation/ motywacja– wzbudzenie gotowości uczestnika szkolenia do podjęcia określonych działań oraz ukierunkowanie jego zachowań, na osiągnięcie określonych, istotnych dla niego oraz organizacji celów. W celu zwiększenia motywacji do zmiany behawioralnej w odniesieniu do zaplanowanych efektów biznesowych, nasza metoda pracy opiera się na warsztatowym angażowaniu każdego z uczestników i bieżącej analizie procesu grupowego. Projekt opiera się na moderowanym uczeniu się przez doświadczenie (cykl KOLBA) – stosujemy najbardziej efektywna metodę uczenia się osób dorosłych, polegającą na specjalnie zaprojektowanych zadaniach, budujących osobiste przeżycia i doświadczenia, z których następnie wyciągane są wnioski i generalizowane ogólne zasady. Wiedza teoretyczna uzupełniana jest również przez trenera, a następnie uczestnicy stosują ją w praktyce poprzez rozwiązywanie realnych przypadków z własnego otoczenia.

Naszą misją jest rozwój Klienta zgodnie z jego wartościami,  poprzez wykorzystanie zdobytego przez lata bogatego doświadczenia
i wysokiego potencjału naszej firmy. Pragniemy budować pozytywną  kulturę organizacyjną nastawioną na atmosferę wzajemnego zaufana.

Wartości jakimi się kierujemy to:

  • Efektywność – kluczem do udanego szkolenia jest jego efektywność, mierzona ustalonymi na etapie przygotowania procesu parametrami. Najważniejszy jest osiągnięty przez Klienta cel.
  • Eksperckość   budując  złożoną ofertę stawiamy na jakość naszych usług. Pracujemy z autoryzowanymi dostawcami i trenerami a nasze autorskie rozwiązania  bazują na wieloletnim doświadczeniu i praktyce.
  • Elastyczność  – potrzeba biznesowa Klienta  jest najważniejsza, dlatego zawsze indywidualnie i kreatywnie podchodzimy do realizacji wszystkich zamówień przez cały czas trwania procesu szkoleniowego.
  • Etyka – nastawieni jesteśmy przede wszystkimi na szacunek i uczciwość wobec Klientów oraz partnerów biznesowych. Rzetelnie ewaluujemy każdy proces szkoleniowy.

Referencje

"Szkolenie MS-10972 Administering the Web Server (IIS) Role of Windows Server,które odbyło się w dniach: 11-15.01.2016 „Jako uczestnik szkolenia, mogę szczerze polecić je każdemu zainteresowanemu. Świetna organizacja od strony logistycznej.…"

Ceneo

więcej

"W dniach 13-14, 15-16, 20-21.02.2017r. firma ProLearning przeprowadziła zaawansowane szkolenie z obsługi programu EXCEL 2013 dla pracowników firmy QuickService Logistics Polska Sp. z o.o. spółka komandytowa w…"

QuickService Logistics

więcej
więcej referencji

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza w celu zapisu na wybrane egzaminy.

Kod * Nazwa * Data * Godzina Opcja
+

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×