Nie masz czasu na szukanie?

71 353 52 51 Centrala Obsługi Klienta

biuro@prolearning.pl

Pobierz PDF Pobierz DOC Formularz na szkolenie

Formularz na egzamin

7 +
= 10

MS50150 – Visual Studio 2008: C# 3.0 Programming in the .NET Framework

Program

1. Wprowadzenie do .NET Framework

 • kładowe Frameworka: CLR, GC, CTS, JIT
 • przegląd języków .NET
 • kod pośredni Intermediate Language
 • Native Image Generator (NGEN)
 • przegląd bibliotek Frameworka (FCL)
 • ewolucja Frameworka od wersji 1.0 do 3.5

2. Wprowadzenie do C# 3.0

 • przegląd cech C# 3.0
 • zintegrowane środowisko Visual Studio
 • „Hello World” w C#
 • przestrzenie nazw i referencje
 • standardowe wejście/wyjście – klasa Console
 • formatowanie wyjściowych ciągów znaków
 • narzędzia pomocnicze: ILDASM, .NET Reflector

3. Typy w .NET

 • Common Type System
 • typy podstawowe
 • porównanie cech typów zawierających wartości i wskaźnikowych
 • mechanizm opakowania: Boxing oraz Unboxing
 • składowe klasy System.Object
 • konwersje typów

4. Klasy C#

 • składowe klas
 • dostępność składowych
 • typy zagłębione
 • pola
 • konstruktory i konstruktory statyczne
 • stałe i pola tylko do odczytu
 • właściwości i właściwości automatyczne
 • składnia inicjalizacji obiektu
 • metody i metody statyczne
 • klasy statyczne
 • metody rozszerzone
 • typy częściowe i metody częściowe
 • operator „new”
 • parametry
 • zmienna lista parametrów
 • punkt rozpoczęcia pracy programu i jego parametry
 • destruktory

5. Odzyskiwanie zasobów

 • destruktory i finalizacja obiektu
 • śledzenie procesu odzyskiwania zasobów
 • współpraca z procesem odzyskiwania zasobów
 • generacje
 • wskazania słabe

6. Dokumentacja XML

 • wprowadzenie do XML
 • składowe komentarzy XML
 • narzędzia pomocnicze: Sandcastle, DocumentX!

7. Tablice i String’i

 • definiowanie i praca z tablicami
 • rzutowanie i przeglądanie tablic
 • składowe klasy String
 • niezmienność obiektu String
 • klasa StringBuilder
 • praca ze Stringami

8. Programowanie obiektowe w C#

 • dziedziczenie i polimorfizm
 • rzutowanie w górę i w dół hierarchii klas
 • dziedziczenie i modyfikacja dziedziczonych cech

9. Struktury i wyliczenia

 • typy wartościowe samodzielnie definiowane
 • inicjowanie pól
 • typy przechowujące wartości nieokreślone (Nullables)
 • wyliczenia i typy flagowe

10. Indeksery

 • definiowanie indekserów
 • praca z indekserami

11. Obsługa wyjątków

 • sposoby zgłaszania sytuacji błędnych
 • wywoływanie i obsługa wyjątków
 • cechy klasy Exception
 • wyjątki wewnętrzne
 • definiowanie własnych wyjątków
 • zarządzanie zasobami
 • wyjątki w operacjach arytmetycznych
 • zalecenia przy wykorzystywaniu wyjątków

12. Interfejsy

 • deklaracja i implementacja
 • implementacja bezpośrednia interfejsów
 • interfejsy systemowe
 • rozszerzanie implementacji poprzez metody rozszerzone

13. Przeciążanie operatorów

 • zasady przeciążania operatorów
 • nazwy operatorów w CLS
 • definiowanie operatorów konwersji bezpośredniej i domyślnej

14. Delegaty i zdarzenia

 • definiowanie i wykorzystanie delegaty
 • implementacja
 • delegaty wielokrotne
 • metody anonimowe
 • funkcje lambda
 • zdarzenia – wzorzec programowy

15. Dyrektywy preprocesora

 • charakterystyka
 • definiowanie i modyfikacja dyrektyw

16. Z C++ do C#

 • kontrola przepływu sterowania
 • operacje Switch

17. Metadane i refleksja

 • tabele metadanych
 • typy w refleksji
 • wykorzystanie System.Activator

18. Atrybuty

 • klasa Attribute
 • przykłady atrybutów
 • zastosowania atrybutów
 • definiowanie i wykorzystanie własnych atrybutów
 • kontrola atrybutów poprzez refleksję

19. Typy generyczne

 • cechy charakterystyczne
 • ograniczenia typów generycznych
 • generyczne interfejsy, metody i delegaty
 • typy generyczne w porównaniu do szablonów w C++
 • mechanizm refleksji

20. Kolekcje generyczne

 • dostępne kolekcje generyczne
 • generyczne interfejsy systemowe
 • inicjowanie kolekcji

21. Dostarczanie, wersjonizacja i konfiguracja rozwiązań

 • dostarczanie i wersjonizacja jednostek (Assembly)
 • składowe prywatne, współdzielone i Global Assembly Cache
 • pliki konfiguracyjne aplikacji
 • polisy wersjonizacji
 • składowe zaprzyjaźnione
 • składowe złożone

22. Współpraca z kodem niezarządzalnym

 • zasady wykorzystywania kodu niezarządzalnego
 • mechanizm Platform Invoke
 • kod niezarządzalny a wskaźniki w C#

23. Wprowadzenie do LINQ

 • typy anonimowe i zmienne niedeklarowane
 • drzewa wyrażeń
 • operatory i wzorce zapytań
 • słowa kluczowe LINQ
 • zapytania do obiektów

Cel

Opis szkolenia:

Szkolenie MS50150 – Visual Studio 2008: C# 3.0 Programming in the .NET Framework ma na celu dostarczyć wiedzy i umiejętności by móc rozwijać aplikacje w .NET Framework 3.5 przy użyciu języka C# 3.0.

Co zrobić aby zostać uczestnikiem szkolenia?

Aby zostać uczestnikiem szkolenia MS50150 – Visual Studio 2008: C# 3.0 Programming in the .NET Framework w wybranym mieście i terminie przejdź na początek strony.

Wymagania

Wiedza jak tworzyć oprogramowanie zorientowane obiektowo.

Trener

Certyfikowany trener Microsoft

Opinie i referencje

Firma Centrum Innowacji ProLearning jest Partnerem w przeprowadzaniu usług szkoleniowych dla ZETO Świdnica Sp. z o.o. dotyczących autoryzowanych szkoleń Microsoft z zakresu m. in.: SQL Server, .NET, Active Directory, Windows Server.

Dotychczas szkolenia dla pracowników ZETO Świdnica Sp. z o.o. zostały przeprowadzone w bardzo interesujący i kompetentny sposób, pozwalając na szybkie i zarazem dokładne zdobycie umiejętności przydatnych do prowadzonych przez nas projektów informatycznych. Indywidualne podejście w organizacji szkoleń, miła obsługa i profesjonalna realizacja spełnia nasze oczekiwania.

Jesteśmy przekonani o słuszności wyboru firmy Centrum Innowacji ProLearning jako profesjonalnej, przyjaznej, fachowej i zaangażowanej w pomoc swoim Klientom.

Metody pracy

wykład multimedialny, ćwiczenia, laboratoria

W ramach uczestnictwa zapewniamy Państwu

 • organizacje szkolenia oraz zapewnienie trenera
 • testy sprawdzające poziom wiedzy i umiejętności poziomu umiejętności –pozwalające na uczestnictwo na szkoleniu osób o zbliżonym poziomie umiejętności (na życzenie Klienta)
 • materiały dydaktyczne w tym skrypt odpowiedni do określonego poziomu
 • samodzielne stanowisko komputerowe
 • catering podczas przerw (kawa, herbata, ciastka)
 • lunch
 • zestaw ćwiczeń po ukończeniu szkolenia dostępnych na płycie CD
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • bezpłatne konsultacje z Wykładowcą 2 tygodnie od ukończenia szkolenia
 • testy sprawdzające poziom wiedzy i umiejętności poziomu umiejętności po ukończeniu szkolenia (na życzenie klienta)

Uwagi dodatkowe

Gwarancja uruchomienia szkolenia w momencie uczestnictwa w szkoleniu min. 2osób (cena do ustalenia).
Możliwość negocjacji cen przy grupie powyżej 3 osób.
Istnieje możliwość zorganizowania kursu indywidualnego lub online, w celu uzyskania szczegółów – Zapraszamy do kontaktu!

Szkolenia skojarzone

(proponowane dla poszerzenia zdobytej wiedzy i umiejętności)

 • Szkolenia Microsoft

Referencje

"Niniejszym potwierdzam, że Centrum Innowacji ProLearning z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wagonowej 2c/2 przeprowadziło w 2016r. w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego Poznań profesjonalne szkolenia z…"

31. Baza Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu

więcej

"Firma Logintrans Sp. z o.o. pragnie podziękować Centrum Innowacji ProLearning za współpracę w zakresie organizacji szkolenia „Arkusz kalkulacyjny Google Docs” oraz wyrazić swoje uznanie dla profesjonalnego przygotowania oraz…"

Logintrans

więcej
więcej referencji

Ostatnio przeglądane

Słowa kluczowe

.NET, C#, CLR, GC, CTS, JIT, FCL, ILDASM, .NET Reflector, XML, LINQ, tworzenie aplikacji, programowanie, visual studio, C++
 • Nasze certyfikacje

 • Microsoft
 • Oracle
 • Certiport
 • Pearson Vue

Kurs:

Czas trwania:
Liczba godzin dziennie:
Liczba dni:
Lokalizacja:
Termin
Cena netto :

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza w celu zapisu na wybrane egzaminy.

Kod * Nazwa * Data * Godzina Opcja
+

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×