Nie masz czasu na szukanie?

71 353 52 51 Centrala Obsługi Klienta

biuro@prolearning.pl

Pobierz PDF Pobierz DOC Formularz na szkolenie

Formularz na egzamin

9 +
= 10

CI ProLearning w Dolnośląskim Panelu Przedsiębiorców

Centrum Innowacji ProLearning zostałozaproszone przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do współpracy w charakterzeuczestnika Dolnośląskiego Panelu Przedsiębiorców.

Dolnośląski Panel Przedsiębiorców skupia osobyreprezentujące w naszym regionie najprężniej rozwijające się i innowacyjneprzedsiębiorstwa. Inicjatywa ta została podjęta przez Marszałka WojewództwaDolnośląskiego we wrześniu 2013.

Celem współpracy przedsiębiorców jest ichlepsze przygotowanie do pozyskiwania funduszy europejskich iwprowadzanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, a także wcielenieprzedsiębiorczości do procesu tworzenia regionalnych polityk.

Przedsiębiorcy współpracujący w Panelu mogąwspólnie zrealizować te cele poprzez dostarczanie informacji w prowadzonymprzez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu projekcie pod nazwą: „Systemzarządzania zmianą z wykorzystywaniem barometru koniunktury”.

Centrum Innowacji ProLearning bierze udział wbadaniach prowadzonych przez Instytut Rozwoju Terytorialnego jakojednostka zaangażowana w proces kształtowania rozwoju Dolnego Śląska.Informacje przekazywane podczas Panelu stanowią podstawę do realizowania planówbiznesowych, poznawania potrzeb regionalnej przedsiębiorczości oraz dająmożliwość przewidywania wszelkich zmian koniunktury gospodarczej regionu.

Dostarczanie bieżącej wiedzy prowadzi dowzmocnienia regionalnych grup interesariuszy, a co za tym idzie, zwiększaniaznaczenia Dolnego Śląska jako silnego regionu gospodarczegowykorzystującego najnowocześniejsze technologie i innowacyjne usługi.

Badania są przeprowadzane z wykorzystaniemnarzędzi zastosowanych w projekcie realizowanym przez Uniwersytet Ekonomicznywe Wrocławiu. Współudział Centrum Innowacji w Dolnośląskim PaneluPrzedsiębiorców oznacza, że mamy wpływ na zarządzanie rozwojem regionu. Naszaopinia będzie się liczyć między innymi w wybranych działaniach w ramach StrategiiRozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020.

Referencje

"Centrum Innowacji ProLearning jest organizatorem szkolenia z, w którym uczestniczył pracownik naszej firmy. W maju 2012 roku brał udział w autoryzowanym szkoleniu: MS10748 – Deploying System Center 2012 Configuration Manage Ankiety…"

PartnerTech

więcej

"Niniejszym potwierdzam, że Centrum Innowacji ProLearning z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wagonowej 2c/2 przeprowadziło w 2016r. w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego Poznań profesjonalne szkolenia z…"

31. Baza Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu

więcej
więcej referencji

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza w celu zapisu na wybrane egzaminy.

Kod * Nazwa * Data * Godzina Opcja
+

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×